top of page
Gradient Background

AM

PWY, BETH, PRYD, BLE, PAM

-

Mae HAPPINESSLESS / DI-HAPUSRWYDD yn brosiect newydd a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n cael ei arwain gan Justin Teddy Cliffe, gyda chefnogaeth gan Glan yr Afon & Dirty Protest, mewn partneriaeth gydag Urban Circle, Gwasanaethau Cymorth REACT & yr Atriwm, PDC.

 

Drwy gydol mis Medi 2023, bydd tîm creadigol mawr yn dod at ei gilydd i gyd-hwyluso proses theatr sy’n arbrofi a dyfeisio, ac sy’n anelu at ddefnyddio technoleg a symudiad i adrodd straeon di-eiriau sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl a seicoleg ddynol. Y nod yw ein herio i feddwl am sut y gallwn ni gael sgyrsiau gwell/mwy defnyddiol am iechyd meddwl, hunanladdiad, lles a hapusrwydd.


Yn ystod y broses, byddwn yn archwilio model o gyd-greu gydag aelodau o’r gymuned leol, pobl ifanc ac artistiaid newydd. Bydd y broses hon yn digwydd dros 5 wythnos, gan arwain at rannu gwaith ar y gweill yng Nglan yr Afon (dyddiadau ar Dudalen 7).


Bydd y rhan fwyaf o ymarferion/gweithgareddau yn digwydd yng Nglan yr Afon, Casnewydd ond bydd rhai digwyddiadau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal mewn lleoliadau eraill ar draws Casnewydd. 

Y ROLAU

OPEN FOR APPLICATION

-

    - Coreograffydd                  

    - Dyfeiswyr Perfformiad        

    - Cynhyrchydd Cymunedol   

    - Rheolwr Llwyfan y Cwmni 

 

Mae bob rôl yn agored i unrhyw un dros 18 oed.

APPLICATION
PACK

HAPPINESSLESS PACK Icon.png

MYNEDIAD A CHYNHWYSIAD

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl ag anabledd, pobl o gymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys; Mwyafrif Byd-eang, LHDTCRhA+, Dosbarth Gweithiol, Niwroamrywiol a Byddar, yn ogystal â’r rhai sydd â phrofiad o salwch meddwl hirdymor. Yn y pecyn hwn, mae manylion am sut rydym yn gwneud y broses o ymgeisio a’r fethodoleg gweithio yn haws ac yn fwy dichonadwy ar gael.

Ar gyfer ymgeiswyr anabl, mae gennym gyllid ychwanegol o £1750 er mwyn eich cefnogi chi i weithio gyda ni. Gall y gost yma gael ei ddefnyddio i dalu am; teithio, bwyd, offer, cyfathrebu, cyfarpar a/neu addasiadau i’r set, i’r ystafell ymarfer a’r llwyfan. Ychwanegir hwn at gyflog yr ymgeisydd llwyddiannus, ac mae e’n berthnasol i unrhyw un o’r swyddi yn y pecyn hwn.

I YMGEISIO

Download the Applicant Pack for full information. Unfortunately we do not have this pack available in Welsh.

Overview:

We’re asking applicants to:

 

        - Talk a little about yourself.

 

And answer these three questions:

 

              - What relevant skills and experience do you have?

        - What interests you about the project?

        - What do you think makes you a good fit for the role?

 

Additionally: We’re asking applicants to include a CV, website link or brief summary of their work-experience and/or training. You will also need to fill out an equal opps form (more below).

 

We will accept applications in any of the following ways:

 

       - ONLINE APPLICATION

       - BY EMAIL

       - SELF TAPED

       - VOICE RECORDED

EQUAL OPPS

-

However you choose to apply, it’s really important that you fill out an equal opps form and send it to us along with your application. On the Online Application the equal opps doc is part of the application process. If you choose to submit an application in any other way you must download the equal opps form (linked below)

DEADLINE FOR APPLICATIONS: 5.00pm - 30th July 2023

ACW Logos.png
Open Source - Logo 2 ong.png
thumbnail_LargeLogo.png
RIGHT%20NOW%20Logo_edited.png
bottom of page